| درباره همایش > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

اصول مهندسی مواجهه بهداشتی با انرژی های هسته ای و امواج الکترو مغناطیس

1394/09/24
آقای مهندس علی گورانی
ظرفیت 20 نفر

ساعت برگزاری :30/13 تا 15، 24 آذر

لينك اصلي

اصول مهندسی مواجهه بهداشتی با انرژی های هسته ای و امواج الکترو مغناطیس

1394/09/24
آقای مهندس علی گورانی
ظرفیت 20 نفر

ساعت برگزار: 30/13 تا 15، 24 آذر ویژه کارشناسان مرکز بهداشت

لينك اصلي

برنامه پیوست سلامت

1394/09/24
آقای مهندس مهران خائفی، آقای دکتر عباس شاهسونی
ظرفیت 30 نفر

ساعت برگزاری: 30/15 تا 17، 24 آذر

لينك اصلي

برنامه پیوست سلامت

1394/09/24
آقای مهندس مهران خائفی، آقای دکتر عباس شاهسونی
ظرفیت 30 نفر

ساعت برگزاری: 30/15 تا 17، 24 آذر، ویژه کارشناسان مرکز بهداشت

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل234صفحه بعدصفحه آخر