| درباره همایش > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی


خدمات مشارکتی و غیر حاکمیتی بهداشت محیط، شرکت ها و موسسات خود کنترلی و خود اظهاری بهداشتی، پسماند و خدمات الکترونیک سلامت و شرکت های خدماتی مبارزه با حشرات و جوندگان

1394/09/24
آقای مهندس فرهادی، خانم مهندس ملک احمدی، خانم مهندس فرساد
ظرفیت 20 نفر

ساعت برگزاری: 30/15 تا 17، 24 آذر، ویژه کارشناسان مرکز بهداشت

لينك اصلي


نقش مانورهای میدانی در آمادگی تیم های بهداشت محیط جهت کنترل عوامل محیطی در بحرانها و شرایط اضطرار

1394/09/24
آقای مهندس آقا زاده
ظرفیت 20 نفر

ساعت برگزاری: 30/13 تا 15 24 آذر، ویژه کارشناسان مرکز بهداشت

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر