صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما


آدرس دبیرخانه همایش:

شیراز -  بلوار رازی -  دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تلفکس دبیرخانه همایش:             37256005-071

وب سایت همایش:         
18nehcsh.sums.ac.ir

رایانامه:              health_en18@yahoo.com